Internationella representanter

LSU jobbar för ungas inflytande i Sverige och världen. Ett sätt att göra det är att utse ungdomsrepresentanter som för svenska ungdomars talan under politiska möten i Norden, EU och FN.

LSU:s representantuppdrag

LSU utser ungdomsrepresentanter till nio olika internationella möten och församlingar, främst inom FN och EU. För att bli ungdomsrepresentant måste en vara mellan 18-25 år och bli nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas uppdrag ingår att samla in åsikter från barn och unga och representera dem under hela uppdragets gång. En stor del av uppdraget handlar om kommunikation och att göra de politiska processerna mer transparenta och lättillgängliga för de som vill veta mer.

I nuläget har vi representanter till

  • Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommittén
  • Europarådets kommitté för ungdomsfrågor
  • Europeiska ekonomiska och sociala kommitté
  • Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue
  • Europe goes Local
  • Svenska Unescorådet
  • FN:s klimattoppmöte, COP
  • FN:s högnivåforum för hållbar utveckling
  • FN:s generalförsamling

Representanter

Shahin Khosravi

Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté
2022-2025

shahin.khosravi@lsu.se

Bitanya Kassaye

FN: Hållbar utveckling

2023-2024

bitanya.kassaye@lsu.se

Alice Gimbro Frisk

FN: Klimat och miljö

2023-2024

alice.gimbro@lsu.se

Oskar Siri

FN: Mänskliga rättigheter
2023-2024

oskar.siri@lsu.se

Sam Mubarak

Europe Goes Local Sverige

sam.mubarak@lsu.se

Yusuf Muhawech

Europe Goes Local Sverige

yusuf.muhawech@lsu.se

Victoria Smith Lind

Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2023-2024

victoria.smith.lind@lsu.se

Alva Tilling

Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2023-2024

alva.tilling@lsu.se

Emma Wedner

Europarådet 2024-2025

emma.wedner@lsu.se

Louise Grabo

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) 2020-2025

louise.grabo@lsu.se

Brendan R. Joseph

Svenska Unesco-rådet
2024-2026

brendan.joseph@lsu.se

Siri Ankarfors

FN: klimat och miljö
2024-2025

siri.ankarfors@lsu.se