Utbildning och kurser

Ungdomsrörelsen växer med kunskap och LSU bidrar varje år med mängder med utbildningstillfällen i olika former.  LSU ser vikten av att det finns olika former av utbildning, både större satsningar och enskilda fördjupningstillfällen. Här hittar du information om all utbildning samlat. 

Under hösten 2018 görs en översyn av LSU:s befintliga utbildningsverksamhet. Hör gärna av dig med tankar kring vad du skulle vilja se i utbudet framöver. 

Ellinor Aaby Olsson

Utbildningsutvecklare, LSU

Utbildningsprogram om Hållbar Organisering

LSU erbjuder under 2018 och 2019 ett utbildningsprogram om hållbar organisering inom ramen för projektet HEL – Hållbart Engagemang och Ledarskap. Nu är ansökan till programmet öppen för 2019. Ansök åt din organisation redan idag på länken nedan. 

Programmet vänder sig till ungdomsorganisationer som vill arbeta med att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap och minska risken för psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället.

Programmet är uppbyggt kring 4 utbildningstillfällen (två 2-dagarsträffar och två 1-dagsträffar) under 1 års tid och bygger på att det finns en vilja i organisationen att arbeta med att stärka sin egen organisation. Utbildningsträffarna innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyten, metodtester och interaktiva diskussioner. För att möjliggöra detta krävs ett aktivt deltagande av organisationerna och att minst en förtroendevald och en anställd deltar från organisationen. 

Utbildningsprogrammet är uppbyggt kring området organisatorisk och social arbetsmiljö och utvecklar deltagande organisationers förståelse för de krav som ställs på arbetsgivare och de möjligheter till utveckling och hållbarare miljöer som ett strukturerat arbete på området kan tillföra organisationen. Genom deltagande i programmet uppnås både en kunskapsförflyttning och en påbörjad förändringsresa.  

Utöver utbildningsträffarna ingår i programmet också en mentorskontakt. Tillsammans med mentorn kan organisationerna identifiera sin egna utmaningar mellan träffarna och planera vad de kan och bör förändra i sin egen organisation. Varje deltagande organisation matchas med en mentor som har erfarenhet av att driva förändringsarbete inom de områden som omfattas inom organisatorisk och social arbetsmiljö. 

I framtagandet av utbildningen har vi arbetat med våra medlemmar för att definiera utmaningarna och utefter det anpassat och utvecklat metoder tillsammans med forskare och experter för att underlätta en förflyttning mot mer hållbara organisationer.  

Nu är ansökan till programmet öppen för 2019. Ansök åt din organisation redan idag! 

Ellinor Aaby Olsson

Utbildningsutvecklare, LSU

Ansökan till utbildningsprogrammet Hållbar Organisering

Ansökan är öppen till den 25 november. De två valda deltagarna besvarar formuläret tillsammans, där en person uppger sina kontaktuppgifter. 

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post och medlemsorganisation) till november 2019. Detta för att kunna skicka ut information.

Vi deltar som*

Jag godkänner att mina personuppgifter sparas.

Ansökan till utbildningsprogrammet Hållbar Organisering

Ansökan är öppen till den 25 november. De två valda deltagarna besvarar formuläret tillsammans, där en person uppger sina kontaktuppgifter. 

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post och medlemsorganisation) till november 2019. Detta för att kunna skicka ut information.

Ung Med Makt

Ung med Makt vänder sig till unga ledare i ideell sektor, företrädelsevis general- eller förbundssekreterare och ordföranden och stärker dig genom fem gemensamma träffar och en personlig mentor. Programmet stärker dig som ung ledare att känna dig säkrare i din position och ger verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv. 

Detta uppnås genom att deltagarna får: 

  • Stöd i ledarskapsutvecklingen från en personlig mentor 
  • Teoretisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning 
  • Verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar, samt grupp- och ledarskapsutveckling. 
  • Ett stärkt nätverk inom ideell sektor 

Programmet är till viss del upplevelsebaserat och kräver ett aktivt deltagande på alla tillfällen. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. 

Programmets upplägg 

Ung med makt ger dig teorier och forskning inom de tre temaområdena individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare. Träffarna består av både föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter och det kan även förekomma mindre hemuppgifter. Du ingår i en grupp om maximalt 20 deltagare. 

Utbildningen består av fem träffar; fyra tvådagars-träffar med övernattning samt en avslutande heldag. Alla träffar sker i Stockholmsområdet. 

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Vanligt är att ses 6-8 gånger under året. 

Ansökan till att delta i programmet under 2019 kommer att öppna i slutet av hösten, håll utkik här efter mer information.

Ung Med Makt arrangeras av Ideell arena och LSU i samverkan med PwC och Tollare Folkhögskola. 

Tomas Hultman

Projektledare, HEL