Röstresan

Här kan du läsa mer om projektet ”Röstresan genom EU” 

  1. Home
  2. Europa
  3. Röstresan

ALLA UNGA I EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att Sveriges unga ska få säga sitt, finns ”Röstresan genom EU”. Varje Röstresa har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer. Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU.

Mellan 1 januari 2019 och 31 juli 2020 representerar Lina och Aza LSU:s medlemsorganisationer och Sveriges unga vid EU-ordförandeskapens ungdomspolitiska konferenser. Konferenserna hålls i EU:s ordförandeland, vilket roterar och under denna omgång är Rumänien, Finland och Kroatien. Under perioden är det övergripande temat för Röstresan ”Creating opportunities for youth” med särskilt fokus på områdena framtidens jobb, kvalitet i ungdomsarbete samt unga på landsbygden.

Ungdomsrepresentanter i EU

LSU– Sveriges ungdomsorganisationer har utsett utsett Lina Arvidsson, till vardags engagerad i SACO studentråd, och Aza Cheragwandi, till vardags engagerad i Unga Republikaner, till LSU:s representanter i dialogen med unga på EU-nivå och på EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser 2019 – 2020. LSU benämner denna politiska process som Röstresan genom EU.

Bjud in Lina och Aza till din organisation.
Ta tillfället i akt och öka din organisations kunskap om ungdomspolitiken i EU och ta del av Linas och Azas erfarenheter från sitt uppdrag. De besöker gärna ert årsmöte, styrelsemöte eller håller en föreläsning. 

Aza Cheragwandi

Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2019-2020

E-mail: aza.cheragwandi@lsu.se

Lina Arvidsson

Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2019-2020

E-mail: lina.arvidsson@lsu.se

Mer om LSU:s representanter hittar ni på vår representantsida »

Inför val har vi ett större kampanjarbete med Makten Är Din

Makten är din

EU-valskampanjen 2019

Seinab Hilowle

Projektledare Demokratisk Inkludering, LSU