Kommunikationsnätverket

Hur engagerar vi följare i sociala medier? Hur kan vi jobba mer med tillgänglighet och klarspråk? Vilka digitala verktyg borde vi använda? Frågor som dessa och mycket mer diskuteras i LSU:s nätverk för kommunikatörer.

Att jobba med kommunikation för en ideell förening eller organisation skiljer sig från att jobba med kommunikation inom andra sektorer. Det var med detta som utgångspunkt som LSU:s kommunikationsnätverk bildades i december 2022.

Kommunikationsnätverket möts under nätverksträffar några gånger per termin. Träffarna är digitala med möjlighet att delta på plats, oftast på LSU:s kansli i Stockholm. Tidigare teman har varit klarspråk och tillgänglighet, algoritmer och att synas i flödet och desinformation och propaganda. Vi delar erfarenheter, ger varandra tips, bollar utmaningar och får besök från externa föreläsare.

Nätverket har även en egen Discord-grupp i den gemensamma Discordservern Ungdomsrörelsen där nätverkets medlemmar kan bolla frågor och dela med sig av tips.

Nätverket är till för alla i LSU:s medlemsorganisationer som på något sätt jobbar med sin organisations externa kommunikation. Det kan vara som anställd kommunikatör, sociala medieansvarig, medlemssamordnare med ansvar över kommunikation, medlem i en kommunikationsgrupp eller någon annan liknande roll.

Träffar hösten 2023

11 oktober
14 november
11 december

Vill du gå med i nätverket? Ta kontakt med Johanna!

Johanna Borslöv
johanna.borslov@lsu.se