1. Home
  2. Representation

Internationella representanter

LSU jobbar för ungas inflytande i Sverige och världen. Vi väljer representanter till politiska möten, har internationella partnerskap och hjälper våra medlemmar att inkludera fler unga i demokratin. 

LSU:s representantuppdrag

LSU utser ungdomsrepresentanter till nio olika internationella möten och församlingar, främst inom FN och EU. För att bli ungdomsrepresentant måste en vara mellan 18-25 år och bli nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas uppdrag ingår att samla in åsikter från barn och unga och representera dem under hela uppdragets gång. En stor del av uppdraget handlar om kommunikation och att göra de politiska processerna mer transparenta och lättillgängliga för de som vill veta mer.
I nuläget har vi representanter till:
  • Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommittén
  • Europarådets kommitté för ungdomsfrågor
  • Europeiska ekonomiska och sociala kommitté
  • EU-kommissionens strukturerade dialog
  • Svenska Unescorådet
  • FN:s klimattoppmöte, COP
  • FN:s högnivåforum för hållbar utveckling
  • FN:s generalförsamling.

Representanter i EU & Europa

Emma Wedner

Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2022-2023

emma.wedner@lsu.se

Isak Öhrlund

Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2022-2023

isak.ohrlund@lsu.se

Alice Bergholtz

Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

alice.bergholtz@lsu.se

Louise Grabo

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)

louise.grabo@lsu.se

Representanter i FN

Bitanya Kassaye

FN:s högnivåforum för hållbar utveckling
2023-2024

bitanya.kassaye@lsu.se

Oskar Siri

FN:s generalförsamling
2023-2024

oskar.siri@lsu.se

Alexander Durr

FN:s högnivåforum för hållbar utveckling
2022-2023

alexander.durr@lsu.se

Oscar Molander

FN:s generalförsamling
2022-2023

oscar.molander@lsu.se

Axel Eriksson

FN:s Klimatforum
2022-2023

axel.eriksson@lsu.se

Max Vinger

Svenska UNESCO-rådet
2022-2026

max.vinger@lsu.se

Representanter i Norden

Shahin Khosravi

Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté
2022-2023

shahin.khosravi@lsu.se

Kontakt

Johan Gebo

johan.gebo@lsu.se

Kontakt

Feben Hadgu

feben.hadgu@lsu.se