Internationella representanter

LSU jobbar för ungas inflytande i Sverige och Världen. Vi väljer representanter till politiska möten, har internationella partnerskap och hjälper våra medlemmar att inkludera fler unga i demokratin. 

LSU:s representantuppdrag

LSU utser ungdomsrepresentanter till nio olika internationella möten och församlingar, främst inom FN och EU. För att bli ungdomsrepresentant måste en vara mellan 18-25 år och bli nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas uppdrag ingår att samla in åsikter från barn och unga och representera dem under hela uppdragets gång. En stor del av uppdraget handlar om kommunikation och att göra de politiska processerna mer transparenta och lättillgängliga för de som vill veta mer.

  I nuläget har vi representanter till:
  • Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommittén
  • Europarådets kommitté för ungdomsfrågor
  • Europeiska ekonomiska och sociala kommitté
  • EU-kommissionens strukturerade dialog
  • Svenska Unescorådet
  • FN:s klimattoppmöte, COP
  • FN:s högnivåforum för hållbar utveckling
  • FN:s generalförsamling.
  Representanter i EU

  Elsie Gisslegård

  Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2020-2021

  elsie.gisslegard@lsu.se

  Hanna Waerland-Fager

  Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2020-2021

  hanna.waerland@lsu.se

  Alice Bergholtz

  Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

  alice.bergholtz@lsu.se

  Louise Grabo

  Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)

  louise.grabo@lsu.se

  Representanter i FN

  Louise Burenby

  FN:s generalförsamling
  2020-2021

  louise.burenby@lsu.se

  Sofia Brännström

  FN:s högnivåforum för hållbar utveckling
  2020-2021

  sofia.brannstrom@lsu.se

  Daniel Samuelsson

  FN:s högnivåforum för hållbar utveckling
  2021-2022

  daniel.samuelsson@lsu.se

  Yasmine Djelloul

  FN:s generalförsamling
  2021-2022

  yasmine.djelloul@lsu.se

  Fredrika Andersson

  FN:s Klimatforum
  2020-2021

  fredrika.andersson@lsu.se

  Amanda Björksell

  FN:s Klimatforum
  2021-2022

  amanda.bjorksell@lsu.se

  Julia Bielik

  Svenska Unesco rådet
  2018-2022

  julia.bielik@lsu.se

  Representanter i Norden

  Alice Kyander

  Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté
  2018-2021

  alice.kyander@lsu.se

  Aida Ohtonen

  Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté, suppleant
  2018-2021

  aida.ohtonen@lsu.se

  Seinab Hilowle

  Projektledare Demokratisk Inkludering, LSU

  Feben Hadgu

  Projektledare FN och Norden, LSU