Internationella representanter

LSU jobbar för ungas inflytande i Sverige och världen. Ett sätt att göra det är att utse ungdomsrepresentanter som för svenska ungdomars talan under politiska möten i Norden, EU och FN.

LSU:s representantuppdrag

LSU utser ungdomsrepresentanter till nio olika internationella möten och församlingar, främst inom FN och EU. För att bli ungdomsrepresentant måste en vara mellan 18-25 år och bli nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas uppdrag ingår att samla in åsikter från barn och unga och representera dem under hela uppdragets gång. En stor del av uppdraget handlar om kommunikation och att göra de politiska processerna mer transparenta och lättillgängliga för de som vill veta mer.

 

I nuläget har vi representanter till

  • Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommittén
  • Europarådets kommitté för ungdomsfrågor
  • Europeiska ekonomiska och sociala kommitté
  • Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue
  • Europe goes Local
  • Svenska Unescorådet
  • FN:s klimattoppmöte, COP
  • FN:s högnivåforum för hållbar utveckling
  • FN:s generalförsamling

Representanter i EU och Europa

Victoria Smith Lind

Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2023-2024

victoria.smith.lind@lsu.se

Alva Tilling

Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2023-2024

alva.tilling@lsu.se

Yusuf Muhawech

Europe Goes Local Sverige

yusuf.muhawech@lsu.se

Sam Mubarak

Europe Goes Local Sverige

sam.mubarak@lsu.se

Alice Bergholtz

Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

alice.bergholtz@lsu.se

Louise Grabo

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)

louise.grabo@lsu.se

Representanter i FN och Norden

Oskar Siri

Mänskliga rättigheter
2023-2024

oskar.siri@lsu.se

Oscar Molander

Mänskliga rättigheter
2022-2023

oscar.molander@lsu.se

Alexander Durr

Hållbar utveckling
2022-2023

alexander.durr@lsu.se

Bitanya Kassaye

Hållbar utveckling
2023-2024

bitanya.kassaye@lsu.se

Axel Eriksson

Klimat och miljö
2022-2023

axel.eriksson@lsu.se

Alice Gimbro Frisk

Klimat och miljö
2023-2024

alice.gimbro@lsu.se

Vakant

Svenska UNESCO-rådet
2022-2026

Shahin Khosravi

Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté
2022-2025

shahin.khosravi@lsu.se

Kontakta LSU

Feben Hadgu
Chef internationell utveckling och policy
feben.hadgu@lsu.se

Tova Lindqvist
Kontakt FN och Norden
tova.lindqvist@lsu.se

Stephanie Lobos Poblete
Kontakt EU
stephanie.lobos@lsu.se