23 AUGUSTI 2023: Evenemanget har ställts in.

LSU bjuder in till samtal och presentation om det offentliga utredningsväsendet och ungdomsrörelsen!  Offentliga utredningar är ett centralt verktyg i vår demokrati för att skapa informerade underlag för våra politiker. LSU verkar för att stärka ungdomars möjlighet att vara med på riktigt. Inom vårt SOU-projekt släpptes i juni en rapport där vi beskriver situationen idag samt lyfter följande punkter för att stärka ungdomars inflytande i offentliga utredningar:  

  • Fler barn- och ungdomsorganisationer bör bjudas in och tidigare i processen.  
  • En sänkt medelålder på utredarsidan.  
  • Modernisera utredningsväsendet att anpassa sig till nya former av organisering som växer fram i dagens unga generation.  
  • Ett stärkande av resurser och fria medel till ungdomsrörelsen som ger stabilitet.  

Vi arrangerar ett samtal med Ella Coogan, utredare på LSU, som kommer presentera rapporten. Efter presentationen kommer det finnas tillfället att ställa frågor om rapporten eller projektet till oss, samt diskutera ämnet med varandra. Samtalet kommer hållas den 30 augusti mellan 15:30-16:30 på Teams. Alla är välkomna att delta. Anmäl dig här så får du en möteslänk utskickad! Nyfiken på projektet eller rapporten? Se mer på lsu.se/sou