Det här hände på årets årsmöte!

Det här hände på årets årsmöte!

Under helgen 19–20 november ägde LSU:s årsmöte rum i Örebro. Här kommer en kort sammanfattning av de beslut som togs av LSU:s medlesmorganisationer under mötet. Årsmötet godkände en valberedning och verksamhetsrevisorer för 2023-2024.  Valberedning: Max Ås, Sverok och...
URIS 2022

URIS 2022

Nu är vår årliga medlemsrapport Ungdomsrörelsen i siffror 2022 ute! Med ungdomsrörelsen i siffror kartlägger LSU varje år ungdomsrörelsens förutsättningar, utmaningar och möjligheter. I årets rapport är pandemin fortsatt central, med särskilt fokus på hur dess...
Inbjudan: GS-träff om LAS!

Inbjudan: GS-träff om LAS!

Du jobbar som Kanslichef, Föreningssekreterare, Generalsekreterare eller liknande i en av LSU:s medlemsorganisationer. Därför vill LSU bjuda in dig till terminens första GS-träff torsdag den 1:a december mellan 08.00-09.00 där du får möta andra i liknande roll, lära...