1. Home
  2. Nyhet
  3. Alice väljs in i Advisory Council on Youth’s presidium

Alice Bergholtz tillträdde tidigare i år som Sveriges ungdomsrepresentant i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor (Advisory Council on Youth). Kommittén arbetar rådgivande för ministerrådet i alla frågor som berör unga och består av 30 medlemmar som företräder ungdomsorganisationer och nätverk i Europa. Nu, vid kommitténs första sammanträde, valdes Alice in i kommitténs presidium. Där kommer hon att ansvara för frågor rörande ungas deltagande och organisering.

Det är ett viktigt och spännande arbete som jag är stolt att få vara en del av. Europarådet ligger i framkant för hur unga kan ha verkligt inflytande över beslutsfattande processer. Vi skriver politiska förslag som har direkt påverkan för Europas unga, våra rättigheter och friheter, säger Alice.

Kommitténs arbete har varit starkt präglat av coronapandemin. Samtliga möten i Europarådet genomförs nu digitalt, eller har skjutits upp till nya datum. I slutet av april publicerade kommittén ett yttrande där medlemsstaterna uppmanades att skydda ungas mänskliga rättigheter under pandemin.

Att tillträda samtidigt som världen genomgår en gemensam kris formar självklart både uppdraget och arbetsformerna. Vi tvingas tänka om och vara kreativa. Samtidigt har vi möjlighet att omsätta Europarådets idéer om europeisk solidaritet och samarbete i praktiken, säger Alice. 

Kommittén för ungdomsfrågor verkar för att gagna unga människors tillgång till rättigheter, ungas deltagande, och ungas roll i främjandet av en inkluderande demokrati. Kommittén tar fram yttranden och förslag för både allmänna och ungdomsspecifika frågor i Europa, och bidrar till en effektiv integrering av ungdomspolitiken i Europarådets verksamhetsprogram. Tillsammans med myndighets- och departementsrepresentanter fattas beslut enligt konsensus, vilket gör Kommittén för ungdomsfrågor till en avgörande aktör i formandet av europeisk politik i ungdomsfrågor.

 

Följ arbetet på sociala medier: 

Facebook
Instagram

Läs mer om kommittén och dess arbete här!

Emelie Nilsson

TF. Verksamhetsledare Politik och Påverkan, LSU

Kategorier

Arkiv