Ungdomsrörelsen mottog fana av Kung Carl XVI Gustaf vid det officiella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm. Det känns väldigt fint med detta uppmärksammande för barn- och ungdomsorganisationernas centrala roll och bidrag till demokratin. Detta är ett gemensamt erkännande för barn och ungas föreningsliv runt om i landet. Utöver de fanor som delades ut av kungen hade även Astronomisk Ungdom, Unga Forskare och Scouterna mottagit fanor av landshövdingar och deltog under nationaldagsfirandet.

Detta speciella år uppmärksammas särskilt civilsamhällets viktiga bidrag till Sverige, vad gäller såväl bredden i verksamheterna som bidraget till vårt lands demokrati. LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer tillsammans med Riksidrottsförbundet, Frivilliga Försvarsorganisationer, Svenska kyrkan, Friluftsfrämjandet, IOGT-NTO, Riksteatern, Funktionsrätt Sverige, Folkbildningsrådet och Sveriges Hembygsförbund mottog en fana.

Från LSU deltog LSU:s ordförande Noura Berrouba tillsammans med Sáminuorras ordförande Sara-Elvira Kuhmunen. Även Svenska Kyrkans unga deltog och mottog en fana av kungen.

Du vet väl att din organisation kan ansöka om att motta en fana från Stiftelsen Sveriges nationaldag!