Sverige riskerar att bli ett av de enda EU-länderna att sluta skicka ungdomsdelegater till FN-processer, efter en lång tradition av att i över tre decennier vara världsledande på ungas representation i multilaterala system.

 

I söndags landade Oskar Siri, 20 år, i New York. Han är där som Sveriges ungdomsdelegat till FN-processer som rör mänskliga rättigheter och representerar den svenska ungdomsrörelsen under FN:s generalförsamling. Oskar är nominerad av och är ordförande för den nationella ungdomsorganisationen Ung Teaterscen och bor i Täby i Stockholm.

Han deltar i regeringsdelegationen och deltar i FN:s generalförsamlings högnivåmöte och SDG summit tillsammans med bland andra statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, jämställdhetsminister Paulina Brandberg och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Under veckan representerar han den samlade svenska ungdomsrörelsen, ett mandat som kommer från LSU som samlar över 80 nationella barn- och ungdomsorganisationer i Sverige. Hans resa har föregåtts av 8 månader av konsultationer. 

“Sverige har genom LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer skickat ungdomsdelegater till FN i över tre decennier. Det slutar dessvärre nu. Sverige var ett av de länder som först introducerade funktionen. Därför är det beklagligt att Sverige nu blir ett av de enda länderna i EU att sluta skicka ungdomsdelegater till FN”, säger ordförande för LSU Noura Berrouba.

Bakgrunden är att regeringen dragit in den finansiering som möjliggör barn och ungas representation i FN. Det rör sig om drygt 300 000 kr som möjliggör att företrädare från olika barn- och ungdomsorganisationer finns representerade i FN-processer som rör mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, miljö, klimat och biodiversitet. Finansiering som regeringen nu dragit in.

Utöver att säkerställa representation och skapa en brygga mellan barn och unga och FN-systemets processer har ungdomsdelegaterna bidragit med att stärka engagemanget och kunskapen om FN, det multilaterala systemet och frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, fred och säkerhet bland barn och unga i Sverige genom skolbesök, föreläsningar och organisationsbesök i Sverige. En i förhållande billig investering för att främja engagemanget för FN-systemet och dess frågor som nu går förlorat.

“Vi önskar självfallet fortsätta skicka svenska ungdomsdelegater till olika FN-möten, men då behöver det kunna finansieras. Att samla in pengar från till exempel företag för att möjliggöra deltagandet ser vi inte som ett alternativ då det skapar uppenbara intressekonflikt- och korruptionsrisker när dessa sponsrar deltagande i regeringsdelegationer. Det är beklagligt att Sverige nu blir ett av de enda EU-länderna utan ungdomsdelegater. Dessvärre har vi inget annat val än att sluta skicka ungdomsrepresentanter om regeringen avslutar vår finansiering. Vi hoppas att regeringen ändrar sig och fortsätter det långa arvet av gott samarbete mellan regering och ungdomsrörelse och säkerställer att barn och unga representeras i FN-systemets processer”, säger Noura Berrouba, ordförande för LSU.  

Efter att Oskar Siri igår träffade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i New York uttryckte hon sig såhär på sin Instagram: “Träffat Sveriges ungdomsdelegat Oskar Siri. Vi pratade om att Sverige riskerar att bli det enda EU-land som inte kommer att ha någon ungdomsdelegat på plats här i FN eftersom regeringen drar in stödet. Det är olyckligt för Sveriges unga som inte får göra sina röster hörda i FN.” 

När generalförsamlingens tredje utskott om någon vecka öppnar och ungdomsdelegater från runt om i hela världen talar i sina länders stolar kommer Sveriges stol att stå tom. 

Kontakt

Noura Berrouba

Ordförande LSU

noura.berrouba@lsu.se