1. Home
  2. Nyhet
  3. STRESSFRUKOST #3 i Malmö!
STRESSFRUKOST #3 i MALMÖ:
Vilka förutsättningar har unga nyanlända att organisera sig hållbart?

Stressfrukost nummer tre handlar om hur stress och press i en asylprocess påverkar personers engagemang och organisering men också om hur engagemang i sig bidrar till en bättre hälsa och livssituation. I Malmö finns flera organisationer som arbetar med och organiserar nyanlända och ensamkommande ungdomar. Hur bidrar en hållbar organisering till unga nyanländas hälsa och engagemang? Vi ser att den psykiska ohälsan bland nyanlända är mycket hög jämfört med andra grupper. Flera organisationer och nätverk bedriver också verksamhet för att främja asylrätten och korta asylprocessen. Vilka kunskaper och förståelse behöver organisationer för att främja ett hållbart engagemang hos personer som väntar på asylbeslut? I panelen deltar representanter från flera organisationer som på olika sätt möter eller organiserar unga nyanlända. Vilken betydelse kan organisationer ha för medlemmar som befinner sig i en asylprocess? Hur stor inverkan har utvisningsbeslut på hälsan hos medlemmar, anställda och förtroendevalda i organisationerna?

Medverkande:

Hamza Ibrahim, Ensamkommandes förbund
Cecilia Cedlöf, Tamam
Jenny Ngueyn, Asylrättsstudenterna

Moderator: Sara Vikstöm Olsson 

Tid & Plats

Datum: 27 september
Tid: Frukost från 08.00, samtal mellan 08.30-09.30
Plats: Garaget, Malmö

Anmälan

Gör du genom att skicka ett mejl med namn och kostpreferenser till ella.coogan@lsu.se

All mat är vegetarisk.

Varmt välkomna!

Om Stressfrukostar

STRESSFRUKOSTAR är en seminarieserie från projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap på LSU!

Under året kommer vi att djupdyka i olika området på temat stress och ohälsa. Tillsammans med forskare, aktivister, politiker, ungdomsorganisationer och experter riktar vi ljuset mot en av vår tids största folkhälsoutmaningar- den allt mer utbredda psykiska ohälsan. Vad får den för effekter på våra liv och sammanhang? Vad behöver ske för att vända de negativa trenderna?

Seminarieserien kommer att turnéra i olika städer i landet, håll utkik på LSU:s kanaler och projektet Hållbart engagemang och Ledarskaps Instagramkonto @hallbartengagemang för mer information.

Ella Coogan

Kommunikatör, HEL

Kategorier

Arkiv