1. Home
  2. Nyhet
  3. STRESSFRUKOST #4 i Göteborg!
STRESSFRUKOST #4 Göteborg: Ung, engagerad och hållbar!
– Hur skapar vi organisatoriskt- och socialt hållbara organisationer?

Välkommen till Stressfrukost nummer fyra som handlar om hur organisationer kan arbeta förebyggande mot stress och utbrändhet bland medlemmar, förtroendevalda och anställda. Vi ser att den negativa trenden av ökad ohälsa och utbrändhet drabbar personer i civilsamhället och engagemanget. 83 % av LSU:s medlemsorganisationer uppgav i vår årliga undersökning att de har en problematik med negativ stress i organisationen.

I det unga civilsamhället finns alla typer av organisationer och verksamhet, förutom ett brinnande engagemang har deras medlemmar också gemensamt att många tar sig an sitt första förtroendeuppdrag, ledarposition eller arbetsgivaransvar. Vad behöver de ha med sig för att leda organisationen i en hållbar riktning? Vilka metoder finns för att förebygga stress bland medlemmar, förtroendevalda och anställda? Och vilken kunskap behövs för att hjälpa någon att komma tillbaka från en sjukskrivning?

Välkomna den 11 oktober till ett samtal mellan tre panelister som med olika ingångar arbetar med, eller forskar om hållbart arbetsliv, metodutveckling och hälsa.

Medverkande:

Lotta Dellve, Professor, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
Elin Käck, leg. Psykolog Globalpsykologerna
Erica Midfjäll, Metodutvecklare Hållbart engagemang och Ledarskap

Tid & Plats

Datum: 11 oktober
Tid: Frukost från 08.00, samtal mellan 08.30-09.30
Plats: Arena Första Lång, Första Långgatan 17 B

Anmälan

Gör du genom att skicka ett mejl med namn och kostpreferenser till ella.coogan@lsu.se

All mat är vegetarisk.

Varmt välkomna!

Vi kommer även att livesända samtalet på LSU:s Facebooksida!

Om Stressfrukostar

STRESSFRUKOSTAR är en seminarieserie från projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap på LSU!

Under året kommer vi att djupdyka i olika området på temat stress och ohälsa. Tillsammans med forskare, aktivister, politiker, ungdomsorganisationer och experter riktar vi ljuset mot en av vår tids största folkhälsoutmaningar- den allt mer utbredda psykiska ohälsan. Vad får den för effekter på våra liv och sammanhang? Vad behöver ske för att vända de negativa trenderna?

Seminarieserien kommer att turnéra i olika städer i landet, håll utkik på LSU:s kanaler och projektet Hållbart engagemang och Ledarskaps Instagramkonto @hallbartengagemang för mer information.

Ella Coogan

Kommunikatör, HEL

Kategorier

Arkiv