1. Home
  2. Nyhet
  3. STRESSFRUKOST #5 i Kiruna!
STRESSFRUKOST #5: Lokalt engagemang på stora ytor

Varmt välkomna på Stressfrukost #5 i Kiruna!

Temat för det här frukostseminariet har vi tagit fram tillsammans med aktivister och eldsjälar i Kiruna. Tillsammans har de formulerat utmaningar för sitt lokalområde när det kommer till möjligheter att organisera sig och att växa som organisation. Likt organisationer runt om i landet står de inför vanliga utmaningar som ungdomsorganisation- att ta sig an sitt första förtroendeuppdrag, sin ideella ledarroll och att mobilisera medlemmar. Men samtidigt kan det finnas andra utmaningar för organisationerna och engagemanget utanför storstäderna, större utflyttning och omsättning av ideella, sammanslagning av
ungdoms- och vuxenorganisationer, och att organisationen riskerar att falla när enskilda personer lämnar sina uppdrag. Samtidigt finns mycket lärdomar att hämta från lokal organisering utanför storstäderna, exempelvis hur digitala verktyg kan skapa möten och nya förutsättningar för gemensam organisering över stora ytor.

Vilka är de stora utmaningarna för hållbart engagemang i Kiruna? Hur mår det unga civilsamhället och vilka tips om hållbart lokalt engagemang från Ungdomsrörelsen i Kiruna kan vi ta del av?

Medverkande:

Christine Brännvall, Civilsamhällesräv med stor erfarenhet av Ungdomsrörelsen i Kiruna.
Nils Joel Partapuoli, Sáminuorra
Tomas Hultman, Projektledare för Hållbart Engagemang och Ledarskap

Tid & Plats

Datum: 18 oktober
Tid: Frukost från 08.00, samtal mellan 08.30-09.30
Plats: Folkets Hus, Lars Janssonsgatan 17, Kiruna

Anmälan

Gör du genom att skicka ett mejl med namn och kostpreferenser till ella.coogan@lsu.se

All mat är vegetarisk.

Evenemanget är öppet för alla! Varmt välkomna!

Vi kommer även att livesända samtalet på LSU:s Facebooksida!

Om Stressfrukostar

STRESSFRUKOSTAR är en seminarieserie från projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap på LSU!

Under året kommer vi att djupdyka i olika området på temat stress och ohälsa. Tillsammans med forskare, aktivister, politiker, ungdomsorganisationer och experter riktar vi ljuset mot en av vår tids största folkhälsoutmaningar- den allt mer utbredda psykiska ohälsan. Vad får den för effekter på våra liv och sammanhang? Vad behöver ske för att vända de negativa trenderna?

Seminarieserien kommer att turnéra i olika städer i landet, håll utkik på LSU:s kanaler och projektet Hållbart engagemang och Ledarskaps Instagramkonto @hallbartengagemang för mer information.

Ella Coogan

Kommunikatör, HEL

Kategorier

Arkiv