Inför LSU:s årsmöte i Lund 25–26 november, föreslår valberedningen för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer att styrelsen utökas från nuvarande 8 personer till 11. LSU:s nuvarande ordförande Noura Berrouba föreslås bli den som fortsatt ska leda organisationen. Samtidigt är förslaget att 9 av de 11 blir helt nya ledamöter från 9 olika organisationer. 

 

– Vi ser ett behov av en styrelse som kan bidra till den interna organisationsförändringen, utöka nätverket mot medlemsorganisationer och besitter en mångfald av perspektiv och erfarenheter, säger Max Ås, valberedningens ordförande. 

Enligt valberedningen ska förslaget kombinera behovet av stabilitet och nya idéer och perspektiv – i såväl styrelsens som helhet, som i presidiet. 

– Vi föreslår kandidater som vill lägga ned tid och skapa förändring inom organisationen, säger Max Ås. 

Valberedningens förslag i sin helhet, där samtliga föreslås väljas på två år: 

 

Ordförande 

Noura Berrouba, 29 år, Stockholm, Europeiska ungdomsparlamentet  

 

Vice ordförande 

Sigge Eriksson, 21 år, Stockholm, 1:a, Sveriges ungdomsråd 

Edvin Johansson, 20 år, Göteborg, 2:a, Sveriges elevråd (nyval) 

 

Ledamot 

Emilia Kyllönen, 23 år, Visby, Sverigefinska ungdomsförbundet (nyval) 

Isak Sörling, 17 år, Malmö, Elevernas riksförbund (nyval) 

Jonathan Elebjörk Wahlström, 26 år, Stockholm, Unga hörselskadade (nyval) 

Julia Qiu, 22 år, Stockholm, Unga forskare (nyval) 

Muhammad Ali, 23 år, Malmö, Ensamkommandes förbund (nyval) 

Regan McEnroe, 22 år, Stockholm, Fältbiologerna (nyval) 

Tova Mårtensson, 21 år, Lund, Svenska kyrkans unga (nyval) 

Yasmine Djelloul, 24 år, Stockholm, CISV Sweden (nyval) 

Läs mer om kandidaterna och förslaget i sin helhet här!

 

LSU:s årsmöte 2023 genomförs i Lund den 25-26 november. LSU, Sveriges barn- och ungdomsorganisationer består av 85 nationella organisationer och har som uppgift att stärka ungas demokratiska organisering med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. LSU har både nationell och internationell verksamhet och utser bland annat representanter som för svenska ungas talan i Norden, EU och FN. LSU är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation grundad 1949.