Referensgrupp för LSU:s stadgerevidering

Referensgrupp för LSU:s stadgerevidering

Detta är omgång två av referensgruppsmöten för LSU:s stadgerevidering. Frågorna som kommer hanteras rör dels LSU:s syfte, dels frågor om vilka som kan vara medlemmar i LSU. Resultatet kommer presenteras på styrelsens möte i juni. Vi kommer hålla tre träffar med lite...
Var med och sprid info om EU-enkät

Var med och sprid info om EU-enkät

EU har lanserad en enkät som är en del av EU:s ungdomsdialog, vars syfte är att samla in ungas åsikter och att underlaget ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Hjälp oss sprida enkäten så att så många unga som möjligt får chans att svara och ge...