LSU kommenterar demokrativillkoren

LSU kommenterar demokrativillkoren

Den tredje april lämnade regeringen över den omtvistade propositionen om de så kallade demokrativillkoren. Förutom nya villkor för trossamfunden, föreslår regeringen att ett demokrativillkor ska gälla för stöd ur Allmänna arvsfonden och att ett likalydande...
Påverka framgångsrikt!

Påverka framgångsrikt!

LSU anordnar workshops och föreläsningar för våra medlemsorganisationers generalsekreterare, kanslichefer och andra som är direkt anställda under styrelsen. Dessa träffar kallas för GS-träffar. Läs mer om GS-träffarna här!   GS-träff: Så påverkar du...