1. Home
  2. Nyhet
  3. Avsiktsförklaring Agenda 2030

LSU har tillsammans med Forum och CONCORD Sverige tagit fram en avsiktsförklaring för Agenda 2030. Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för alla organisationers olika roll, uppdrag och verksamheter, tar vi organisationer i det svenska civilsamhället ett avstamp för höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030.

Syftet är att visa på behoven av våra verksamheter, nyttan och kraften i det vi alla gör. Det är också ett sätt att gentemot beslutsfattare och samhället i stort markera att vi inte kommer att släppa de här frågorna, att det är angeläget och att vi inte kommer att glömma bort Globala målen. Avsiktsförklaringen får skrivas under av organisationer inom det svenska civilsamhället som genom sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030.

Initiativet till avsiktsförklaringen togs i våras av de tre plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Gemensamt såg vi behovet av att skapa en förankring kring arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället. Vi såg samtidigt utrymme att komma med ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörerna för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat. Detta initiativ blir på så sätt en påminnelse och ett verktyg för ansvarsutkrävande.

Avsiktsförklaringen får skrivas under av organisationer inom det svenska civilsamhället som genom sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030 och som godkänner att en underskrift innebär:

Vad innebär det att ställa sig bakom avsiktsförklaringen?

Avsiktsförklaringen får skrivas under av organisationer inom det svenska civilsamhället som genom sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030 och som godkänner att en underskrift innebär:

Att ställa sig bakom idén om att genomförandet av Agenda 2030 är en viktig fråga som rör oss alla 

Att se sin organisations ansvar och roll i genomförandet av Agenda 2030

Att ha för avsikt att bidra till uppfyllandet av Globala målen i samarbete med resten av civilsamhället

Att kräva att det offentliga och näringslivet medvetet arbetar för att genomföra Agenda 2030.

Hur går det till?

Avsiktsförklaringen ska undertecknas av ordförande, generalsekreterare eller motsvarande.

Skicka namn på undertecknare, organisation samt kontaktuppgifter till kontaktperson till:

Lina Rengius Persson, lina.rengius.persson@overenskommelsen.se
eller Sofia Svarfvar, sofia.svarfvar@concord.se

Deadline för underskrift är 23 november.

Anders Lindell

Verksamhetsledare, POP

Kategorier

Arkiv