1. Home
  2. Nyhet
  3. Vi välkomnar V och KD:s förslag om ökat stöd till civilsamhället

Uttalande med anledning av Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma initiativ om mer stöd för civilsamhället med anledning av coronakrisen.

LSU välkomnar Kristdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma initiativ för att stärka civilsamhället under Coronakrisen. Pandemin har satt stora prov på hela civilsamhället. Våra medlemsorganisationer berättar om svårigheter i att rekrytera medlemmar och i att arrangera inkomstbringande aktiveter vilket samtidigt leder till att mycket av det aktivitetsbaserade stödet har försvunnit. Krisen slår hårt, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Trots detta övervinner våra medlemsorganisationer svårigheterna. I dagsläget är det i många fall endast barn- och ungdomsorganisationer som erbjuder fritidsaktiviteter och en möjlighet för barn och unga att organisera sig och göra sina röster hörda. Därför är det av yttersta vikt att civilsamhället kompenseras och att extra stöd skjuts till. 

Vi ser det som en seger att två partier som i vanliga fall står långt ifrån varandra kan enas kring civilsamhällets otroligt viktiga roll och uppmärksammar vårt akuta behov av stöd. Vår avgörande roll i kriser har ofta gått obemärkt förbi. Därför hoppas vi att regeringen och övriga partier också är beredda att ställa sig bakom förslaget. 
 
Vi uppmanar nu regeringen och övriga partier i riksdagen att stödja initiativet. Ungdomsrörelsen blöder ekonomiskt men vi är samtidigt barn och ungas enda alternativ för en meningsfull fritid och makt över sina liv. Investerar man inte i oss riskerar en generation av röstbärare gå miste om en viktig arena för att skapa demokrati, lära sig om demokrati och få en meningsfull fritid. Vi uppmanar också regering och riksdag att hörsamma våra krav på att skjuta till pengar till kommuner och regioner för civilsamhällets lokala aktiviteter, se över reglerna för nästa års statsbidragsansökan och att höja taket i gåvoskattsavdraget till 100 000 kr.

Mer information om de krav vi har och behov vi ser kan ni om läsa här

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv