1. Home
  2. Nyhet
  3. Referensgrupp SOU

Referensgruppen för projektet SOU – vad vet du?  syftar till att stärka projektet genom förankring i LSU:s medlemsorganisationer och bredda perspektiven i analys och utveckling i projektets faser. 

Bakgrund till projektet

För regering och riksdag är offentliga statliga utredningar (SOU) och de remissvar man därigenom får in en av de viktigaste instanserna för att påverka politiken och samhällsutvecklingen. Tyvärr rapporterar Regeringskansliet att de får in allt färre remissvar från barn – och ungdomsorganisationer. Detta leder till ett demokratiskt underskott där unga i allt lägre utsträckning deltar i formaliserade demokratiska processer. Det vill vi ändra på!

LSU har fått medel för att arbeta med SOU – processen i form av en förstudie under 2020. Målet är att undersöka hur vi kan göra SOU-processen mer tillgänglig, öka kunskapen om lagstiftningsprocessen och hur organisationer kan påverka politiken genom statliga utredningar. 

Vill du veta mer om projektet och hur vi arbetar, kontakta projektledaren Seinab på seinab.hilowle@lsu.se 

 

Referensgruppens uppdrag 

LSU söker personer från medlemsorganisationerna som är intresserad av SOU-processen. Vi söker personer som har erfarenhet av att skriva remissvar eller som av olika skäl upplever hinder för att göra det. 

Syftet med projektet är att ta fram metoder för att stödja ungdomsrörelsen i sitt påverkansarbete och vi hoppas att ni vill hjälpa oss med er kunskap och era erfarenheter!.

Referensgruppen ska vara en plats för utbyte av erfarenheter och information mellan de ungdomsorganisationer som är intresserad av eller arbetar med SOU-processen och påverka samhällsutvecklingen via lagstiftningsprocessen. 

Representanterna i referensgruppen träffas och utbyter information och erfarenheter inom projekts ramar.  

  • Representanter bidrar med sin expertis, intresse och erfarenhet av SOU:er och remissvar. 
  • Representanter bidrar med att sprida projektets budskap genom att kommunicera budskap och innehåll till respektive organisation och övriga organisationer i ungdomsrörelsen. 
  • Representanter får information om det senaste arbete och viktiga processer och möjligheter för påverkan. 

Vi ser gärna en variation av medlemsorganisationer och hoppas gruppen består av mellan 6–10 personer. Sista anmälningsdag är 9 juni 2020. Första mötet med referensgruppen planeras att vara v.25-v.26. 

Anmäl intresse genom att fylla i anmälningsformuläret nedan

Seinab Hilowle

Projektledare Demokratisk Inkludering, LSU

Kategorier

Arkiv