Maktfrukost med Anna Stenvinkel

Maktfrukost med Anna Stenvinkel

Konceptet “Maktfrukost” är en digital träff som skapar möjlighet för politiker och unga i civilsamhället att mötas för att prata och dela erfarenheter kring olika ämnen. Det kommer vara fyra maktfrukostar i en serie om “Vad händer efter valet: det politiska...