1. Home
 2. Nyhet
 3. Det är en mörk dag för Ukrainas befolkning och freden i Europa

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer är förfärade över Rysslands aggressionshandling och den inverkan den kommer att ha på Ukrainas barn, unga såväl som befolkningen i stort – deras säkerhet, deras förhoppningar, deras liv. Dessa attacker kommer att få förödande effekter på de barn och unga som bor i konfliktområdena, fördriva dem och deras familjer, upplösa deras liv och utveckling och kränka deras tillgång till rättigheter. 

Ukrainas befolkning har rätt att bestämma över sin egen framtid och sitt öde och har sin egen historia. Vi fördömer de cyniska skäl som Ryssland använder för att attackera Ukraina. Rysslands imperialistiska ambitioner utgör ett gravt hot mot Ukraina och andra demokratiska stater i Östeuropa.  

Rysslands omfattande och oprovocerade invasion i Ukraina måste bemötas med världssamfundets enhälliga fördömande. Rysslands agerande konstituerar ett brott mot FN-stadgan, folkrätten och är en kränkning av Ukrainas suveränitet och territorium. 

Med sitt agerande vill Ryssland utmana demokratin, freden och mänskligheten hos ett folk som under åtta års tid levt under det ryska hotet. Kriget hotar en hel befolkning och lägger ett blött täcke av skräck och osäkerhet för en hel generation unga ukrainare.

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer önskar uttrycka sin fortsatta solidaritet och sitt stöd till Ukraina, inklusive det unga civilsamhället och barn och unga, för deras rätt till fred, frihet, demokrati och självständighet. Våra tankar går särskilt till de unga ukrainare som vi och våra medlemsorganisationer genom åren byggt ett starkt band till. 

LSU föddes i efterdyningarna till andra världskriget. Ungdomsorganisationer samlades för att gemensamt arbeta med internationella frågor och överbrygga internationella motsättningar i samband med kalla kriget. Ungdomar från hela världen gjorde freden till en gemensam angelägenhet. Vi kommer alltid att stå upp för freden och stå emot dem som vill sprida krigets gissel. 

LSU uppmanar till följande:

 • Att Ryssland omedelbart stoppar den militära aggressionen mot Ukraina.
 • Att världssamfundet håller Ryssland ansvariga för invasionen i Ukraina och försvårar förutsättningarna för den ryska regimen att fortsätta sitt angrepp. Detta sker bl.a. genom kraftiga sanktioner och fullständigt handelsembargo mot Ryssland med frånkoppling från SWIFT tills den militära invasionen upphört.
 • Att FN, särskilt FN:s säkerhetsråd, reagerar resolut för att återställa internationell fred och ordning, inklusive genom en omedelbar vapenvila.
 • Att internationell humanitär rätt respekteras genom att se till att civila och civil infrastruktur, som skolor, sjukhus och vattensystem, skyddas från väpnat våld, och att möjliggöra snabb leverans av humanitärt bistånd till drabbade befolkningar.
 • Att det internationella civilsamhället kombinerar sina ansträngningar och står i solidaritet med Ukraina
 • För de barn och unga som nu lämnar Ukraina måste Sverige och andra europeiska länder öppna sina gränser, säkra rätten till asyl och säkerställa att barn prövas på egna skyddsskäl.
 • För de barn och unga som stannar kvar behöver Sverige och andra europeiska länder fortsätta att upprätthålla sitt stöd till Ukrainas civilsamhälle och befolkning; samt genom påtryckningar försvåra Rysslands aggression och stödja den ukrainska suveräniteten.
 • Att ekonomiskt och humanitärt bistånd riktas till Ukraina, särskilt direkt till det civila samhällets organisationer.
 • Att säkerställa säkerhet och ekonomiskt stöd till det unga civilsamhället, unga medborgaraktivister och ungdomsledare i Ukraina, eftersom de under villkoren för fullskaligt krig kommer att vara de första att möta hot, förtryck och förföljelse. 
 • Att ryska medborgare som protesterar mot regimens agerande inte möter hot, förtryck eller förföljelse. 

Efter andra världskriget lovade vi att det aldrig skulle ske igen. Freden är allas vår gemensamma angelägenhet. Ukrainas sak är vår. 

LSU:s styrelse genom Ordförande Noura Berrouba 

Kontakt

Noura Berrouba

noura.berrouba@lsu.se

Kontakt

Hannah Kroksson

kroksson@lsu.se

Liknande nyheter