Nu är 2019 års Ungdomsrörelse i Siffror äntligen här! Rapporten ger dig en nulägesanalys av det unga civilsamhällets arbete, utmaningar och möjligheter. Fokus för årets rapport är “En hållbar ungdomsrörelse” och tar avstamp i LSU:s projekt HEL – Hållbart Engagemang och Ledarskap. 

Några huvudtendenser som vi ser i 2019 års rapport är: 

  • Fler nationella ungdomsorganisationer har verksamhet som leder till genomförandet av Agenda 2030.
  • Ett krympande utrymme för det unga civilsamhället att verka på grund av minskade ekonomiska förutsättningar och hot och hat från externa aktörer.
  • Allt fler nationella ungdomsorganisationer arbetar aktivt med att minska den negativa stressen bland anställda och förtroendevalda i sin organisation.
  • Nästan en tredjedel av LSU:s medlemsorganisationer arbetar med globalt partnerskap.
  • Den negativa stressen minskar inom det unga civilsamhället på organisatorisk nivå men ligger kvar på samma nivå för individer som under de senaste tre åren.

 

Kontakt:
hampus.nilsson@lsu.se

Hampus Nilsson

Utredare, LSU

Kategorier

Arkiv