1. Home
  2. Nyhet
  3. Ungdomsrörelsen i Siffror 2019

Nu är 2019 års Ungdomsrörelse i Siffror äntligen här! Rapporten ger dig en nulägesanalys av det unga civilsamhällets arbete, utmaningar och möjligheter. Fokus för årets rapport är “En hållbar ungdomsrörelse” och tar avstamp i LSU:s projekt HEL – Hållbart Engagemang och Ledarskap. 

Några huvudtendenser som vi ser i 2019 års rapport är: 

  • Fler nationella ungdomsorganisationer har verksamhet som leder till genomförandet av Agenda 2030.
  • Ett krympande utrymme för det unga civilsamhället att verka på grund av minskade ekonomiska förutsättningar och hot och hat från externa aktörer.
  • Allt fler nationella ungdomsorganisationer arbetar aktivt med att minska den negativa stressen bland anställda och förtroendevalda i sin organisation.
  • Nästan en tredjedel av LSU:s medlemsorganisationer arbetar med globalt partnerskap.
  • Den negativa stressen minskar inom det unga civilsamhället på organisatorisk nivå men ligger kvar på samma nivå för individer som under de senaste tre åren.

 

Hampus Nilsson

Utredare, LSU

Kategorier

Arkiv