1. Hem
  2. Nyhet
  3. URIS 2022

Nu är vår årliga medlemsrapport Ungdomsrörelsen i siffror 2022 ute! Med ungdomsrörelsen i siffror kartlägger LSU varje år ungdomsrörelsens förutsättningar, utmaningar och möjligheter. I årets rapport är pandemin fortsatt central, med särskilt fokus på hur dess konsekvenser skapat nya erfarenheter för ungdomsrörelsen i Sverige. 

I årets rapport kan vi läsa att hat och hot fortsätter att öka och tvingar organisationer att lägga om sin verksamhet. Vi ser även att fler och fler upplever krympande utrymme. Andelen barn- och ungdomsorganisationer som anger att deras demokratiska utrymme krymper har ökat från 27 procent 2019 till hela 53 procent 2022.  

Vi ser också att den ekonomiska stabiliteten ökade 2021 i och med det extrainsatta stödet, och har sjunkit något under 2022. I regeringens nya budget kvarstår ökningen, vilket vi kan se är välbehövt. Fortfarande är byråkrati, administration och tidsbrist ett stort hinder både för organisationers ordinarie verksamhet och för möjligheter till påverkansarbete. Förhoppningsvis kan vi som positiv effekt av ökningen av statsbidraget se en minskning av administration och bidragssökande under kommande år och mer tid till att bedriva verksamhet. 

Slutligen får vi i rapportens sista del läsa djupintervjuer med fem medlemsorganisationer som ger sina perspektiv på pandemins påverkan på ungdomsrörelsen. Där kan vi se att det funnits skillnader i pandemidirektiven beroende på verksamhetsområde. Vi lär oss om hur organisationsminne tappats under pandemin och hur digitala kunskaper möjliggjort nya arbetssätt. 

Kontakt

Emelie Nilsson

emelie.nilsson@lsu.se

Liknande nyheter
Anmäl dig till vårkonferensen!

Anmäl dig till vårkonferensen!

SOU:S Vårkonferens den 17:e april är dagen för dig som vill lära dig mera om och bli bättre på opinionsbildning och påverkansarbete. Missa inte gäster som Sara Damber, Noura Berrouba, Sigge Eriksson, Elias Fjellander och Signe Krantz.

read more
Medlemsdialog 15 april

Medlemsdialog 15 april

Som en fortsättning på medlemsmötet den 25 mars bjuder LSU in till årets andra medlemsdialog. Under mötet kommer vi att ha ett särskilt stort fokus på de så kallade Demokrativillkoren, som regeringen aviserat kommer att presenteras efter påsk.

read more