1. Hem
  2. Nyhet
  3. URIS 2022

Nu är vår årliga medlemsrapport Ungdomsrörelsen i siffror 2022 ute! Med ungdomsrörelsen i siffror kartlägger LSU varje år ungdomsrörelsens förutsättningar, utmaningar och möjligheter. I årets rapport är pandemin fortsatt central, med särskilt fokus på hur dess konsekvenser skapat nya erfarenheter för ungdomsrörelsen i Sverige. 

I årets rapport kan vi läsa att hat och hot fortsätter att öka och tvingar organisationer att lägga om sin verksamhet. Vi ser även att fler och fler upplever krympande utrymme. Andelen barn- och ungdomsorganisationer som anger att deras demokratiska utrymme krymper har ökat från 27 procent 2019 till hela 53 procent 2022.  

Vi ser också att den ekonomiska stabiliteten ökade 2021 i och med det extrainsatta stödet, och har sjunkit något under 2022. I regeringens nya budget kvarstår ökningen, vilket vi kan se är välbehövt. Fortfarande är byråkrati, administration och tidsbrist ett stort hinder både för organisationers ordinarie verksamhet och för möjligheter till påverkansarbete. Förhoppningsvis kan vi som positiv effekt av ökningen av statsbidraget se en minskning av administration och bidragssökande under kommande år och mer tid till att bedriva verksamhet. 

Slutligen får vi i rapportens sista del läsa djupintervjuer med fem medlemsorganisationer som ger sina perspektiv på pandemins påverkan på ungdomsrörelsen. Där kan vi se att det funnits skillnader i pandemidirektiven beroende på verksamhetsområde. Vi lär oss om hur organisationsminne tappats under pandemin och hur digitala kunskaper möjliggjort nya arbetssätt. 

Kontakt

Emelie Nilsson

emelie.nilsson@lsu.se

Liknande nyheter