Alice ställer upp för omval!

Alice ställer upp för omval!

Vår representant Alice Bergholtz har sedan januari 2020 suttit som representant i Advisory Council on Youth (AC) i Europarådet, den europeiska institutionen för demokrati och mänskliga rättigheter. Alice har tagit en aktiv roll i kommitténs arbete och är även invald i...
LSU söker fokusgrupp

LSU söker fokusgrupp

Sedan hösten 2020 har LSU spelat in nya avsnitt av podden Ung Agenda. I podden diskuterar de internationella ungdomsrepresentanterna sina uppdrag och diskuterar olika frågor rörande EU och FN politik. Vi har hittills spelat in 6 avsnitt. Vi söker nu personer från...
Utrymme och deltagande för alla

Utrymme och deltagande för alla

Alla unga har rätt att uttrycka sin åsikt. Genom att fylla i den här enkäten lämnar du som ung dina förslag på hur politiker och politiska institutioner kan bli bättre på att utgå från ungas bästa! Denna enkät är en den av åttonde cykeln av EU:s ungdomsdialog och...