Nya ungdomsrepresentanter till EU:s ungdomsdialog

Nya ungdomsrepresentanter till EU:s ungdomsdialog

Samtidigt som Sveriges ordförandeskap i Europeiska rådet upphörde den 30 juni upphörde också cykel 9 av EU:s ungdomsdialog, men redan nästa dag inleddes cykel 10. LSU är den aktör som ansvarar för att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige tillsammans med unga på...
EU:s Ungdomskonferens 2023!

EU:s Ungdomskonferens 2023!

20-22 mars ägde EU:s ungdomskonferens rum i Växjö och fem rekommendationer till EU:s ministerråd formulerades. EU:s ungdomskonferens är en del av EU:s ungdomsdialog som LSU ansvarar för att genomföra i Sverige. Varje cykel inom ungdomsdialogen pågår under 18 månader...