I likhet med vår partnerorganisation GOFor och European Youth Forum tar LSU starkt avstånd från Turkiets avsikt att lämna Istanbulkonventionen. Beslutet strider inte bara mot mänskliga rättigheter utan går också emot Turkiets konstitution. Vi uppmanar Turkiet att ompröva beslutet och att Sveriges regering driver på för fortsatt ratificering av konventionen i hela Europa.  

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande avtal som syftar till att skydda kvinnor och andra utsatta grupper från våld. Undertecknande stater åtar sig att skapa skyddande strukturer som exempelvis Kvinnojourer, genomföra förebyggande insatser och lagföra våld mot kvinnor. Konventionen, som firar 10 år, erkänner våld mot kvinnor som strukturellt. Skyddet avser inte endast kvinnor utan innefatta även andra strukturellt utsatta grupper så som personer med funktionsnedsättningar, barn, äldre, Hbtqipersoner och personer med missbruksproblematik.

Vid ett ministermöte i Istanbul i maj 2011 öppnades konventionen för undertecknande, och samma dag undertecknades den av både Sverige och Turkiet. Sedan dess har samtliga europeiska stater förutom Ryssland, Azerbajdzjan och Belarus gjort detsamma. Men den 20 mars i år meddelade president Erdogan att Turkiet drar sig ur konventionen efter att ha konstaterat att den är ett hot mot landets värderingar, familjetraditioner och riskerar att normalisera homosexualitet.
 

Våld mot kvinnor och andra utsatta grupper är ett stort problem runt om i Europa, inte minst i Turkiet. I pandemins fotspår har våldet mot kvinnor och hbtqi-personer trappats upp och med Turkiets utträde riskerar det att öka ytterligare.

Sveriges utrikesminister Ann Linde har, liksom många andra europeiska makthavare, uttryckt oro och kritik över beslutet. Det krävs dock mer än kritik för att skydda kvinnor och andra utsatta grupper från våld och övergrepp, varför Turkiets utträde bör tas på största allvar. Inte minst på grund av risken att andra länder följer Turkiets exempel om konsekvenser uteblir.

LSU ställer sig bakom GOFor:s uttalande och uppmanar till politisk handling.

Läs även uttalandet från vår paraplyorganisation European Youth Forum på temat.  

Kontakt

Lina Arvidsson

lina.arvidsson@lsu.se

Kontakt

Sogend Barzani

sogend.barzani@lsu.se

Liknande nyheter