1. Home
  2. Nyhet
  3. VAD KOSTAR DET

Foto: Maja Brand

Processledda frukostträffar med fokus på hat och hot mot unga organiserade.

Hat och hot kostar. Det kostar engagemang, tid, ork, pengar och hälsa. Välkommen till tre processledda frukostträffar där vi fokuserar på den interna motståndskraften i ungdomsrörelsen.  

Träffarna är gratis och du anmäler dig till alla tre för att få en helhet. Träffarna berör olika teman under parollen ”VAD KOSTAR DET?” och du får med dig nya saker från varje gång.  

Vi vänder oss till LSU:s medlemsorganisationer, specifikt till dig som har en ledande position i din organisation med mandat och insyn i budget och strategiska dokument. Vi är särskilt måna om att erbjuda detta till medlemsorganisationer som upplever hat och hot och behöver stöd i att hantera det.  

Träffarna ska resultera i en generell handlingsplan mot hat och hot 

Träffarna sker digitalt.  

Begränsat antal platser 

Det är begränsat till 10 platser för träffarna och varje organisation som anmäler sig får anmäla två personer. 

 

Tid och datum 

5 mars kl. 08.30-11.00 

12 mars kl. 09.00-11.00 

19 mars kl. 09.00-11.00 

Mer om innehållet i träffarna 

Träff 1: Vad kostar det – organisation  

5 mars kl. 08.30-11.00 

Vi fokuserar på roller, rutiner, krisberedskap och budget. Vad är krisberedskap? Hur går det att få stöd för det? Hur skulle relevant säkerhetsarbete se ut i er organisation? Varifrån är det möjligt att avsätta i budget för det extra arbete/tid som krävs för att hantera hat och hot? Ingår den hanteringen i arbetsbeskrivningar, varför/varför inte? Vilka aktörer utanför organisationen skulle kunna göra mer än de gör idag? 

 

Träff 2: Vad kostar det – hälsa  

12 mars kl. 09.00-11.00 

Vi fokuserar på minoritetsstress och hur man ta hand om sig själv och varandra. Hur kan strukturer och rutiner se ut för att backa varandra? För att vi ska orka, hur ser ledar- och chefsansvar ut för att uppmärksamma och hantera utsatthet för hat och hot? Vilka aktörer utanför organisationen skulle kunna göra mer än de gör idag?  

 

Träff 3: Vad kostar det – engagemang  

19 mars kl. 09.00-11.00 

Vi fokuserar på hur engagemang påverkas av hat och hot. Medverkar vi i lägre grad i demokratiska rum? Hur säkrar vi engagemanget? Vilka parter utanför organisationen skulle kunna göra mer än vad de gör idag?  

Processledare – Frida Sandegård 

Frida Sandegård har många års erfarenhet av att ha arbetat inom civilsamhället. Idag är hon frilans inom handledning, processledning och styrelseutbildning. En av hennes första arbetsplatser var RFSL Ungdom, nu är det många år sedan. Frida har också verkat inom RFSU och har varit förbundsordförande för RFSL. I sina olika roller som utbildare inom hatbrott och som företrädare för en hbtq-organisation har Frida egen erfarenhet av hat och hot. Som pedagog och processledare är Frida mån om att alla ska komma till tals, eftersom vi blir klokare tillsammans i arbetet för demokrati. På fritiden hänger Frida ofta i skogen med sin hund och fru och lagar middagar tillsammans med vänner. 

Anmälan

Fyll i det korta formuläret här för att anmäla dig till träffarna.

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post) till i ett halvår. Detta för att kunna skicka ut information samt utvärdering av träffarna.

Kategorier

Arkiv

Mona Nechma

Projektledare Hat & Hot, LSU