Handlingsplan för Hat och Hot

Handlingsplan för Hat och Hot

Nu släpper LSU handledning som hjälper dig att hantera hat och hot i din organisation I två år har LSU arbetat med frågan om hat och hot. Snart avslutas projektet och vi släpper en handledning där du får praktiska tips och exempel på handlingsplan som du direkt kan...
Ny kartläggning av hat och hot

Ny kartläggning av hat och hot

Regeringen har gett MUCF i uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av hat, hot och trakasserier mot civilsamhället. Syftet är att synliggöra utsattheten och ta fram statistik som underlag för eventuella framtida insatser. Kartläggningen är efterlängtad...