Panelsamtal: hat och hot

Panelsamtal: hat och hot

Hat och hot är ett utbrett problem som skadar ungas organisering. Aktiva tystas, evenemang ställs in och kostnaderna ökar. Vad ska vi göra och vem ska göra det? Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av hat och hot? Hur skapar ett gott politiskt samtalsklimat och...
Handlingsplan för Hat och Hot

Handlingsplan för Hat och Hot

Nu släpper LSU handledning som hjälper dig att hantera hat och hot i din organisation I två år har LSU arbetat med frågan om hat och hot. Snart avslutas projektet och vi släpper en handledning där du får praktiska tips och exempel på handlingsplan som du direkt kan...
Ny kartläggning av hat och hot

Ny kartläggning av hat och hot

Regeringen har gett MUCF i uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av hat, hot och trakasserier mot civilsamhället. Syftet är att synliggöra utsattheten och ta fram statistik som underlag för eventuella framtida insatser. Kartläggningen är efterlängtad...