1. Hem
  2. Nyhet
  3. Workshop om ungas samhällsengagemang

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och LSU bjuder in till en workshop om hur ungas
möjligheter till samhällsengagemang kan stärkas.

MUCF har i uppdrag att årligen följa upp ungdomspolitiken. Uppföljningen görs bland annat i form av rapportserien Fokus. I årets rapport analyseras ungas samhällsengagemang utifrån resultat från en ny enkätundersökning samt intervjuer med ett hundratal unga. Många av de intervjuade ungdomarna är engagerade i någon av LSU:s medlemsorganisationer.

Syftet med rapporten är att bidra med fördjupad kunskap om ungas samhällsengagemang. Rapporten undersöker bland annat ungas intresse för samhällsfrågor och politik samt vilka former ungas engagemang tar. I rapporten studeras även trösklar och hinder för engagemang och om förutsättningar till engagemang skiljer sig mellan olika grupper av unga.

Under workshopen kommer deltagarna att få ge synpunkter och inspel till arbetet med rapportens policyförslag och bedömningar. Workshopen kommer inledas med en kort presentation av rapportens huvudsakliga resultat och myndighetens preliminära bedömningar och förslag. Ungefär en vecka innan workshopen kommer alla som anmält sig att få en möteslänk och ett kort underlag inför mötet.

Workshopen äger rum tisdag 7:e september kl. 17-19.30 på Zoom. Anmälan skickas via mejl senast måndag 31:a augusti till amanda.nielsen@mucf.se.

Ni har möjlighet att skicka en representant. Meddela gärna eventuella tillgänglighetsbehov som vi behöver ta hänsyn till eller känna till så snart som möjligt.

Vi hoppas att ni vill vara med i denna viktiga workshop!

Kontakt

Hannah Kroksson

kroksson@lsu.se

Liknande nyheter