Igår meddelande regeringen genom Maria Malmer Stenergard (M) och Jimmie Åkesson (SD) att personer som söker asyl i Sverige inte ska få bo ute i samhället, utan på så kallade mottagningscentrum. Detta kommer som en del utav regeringens och Sverigedemokraternas återvandringspolitik.

Detta kommer att utgöra inskränkningar på asylrätten som vi aldrig kommer acceptera. LSU vill därför påminna regeringen om att mänskliga rättigheter gäller alla. Människor som söker skydd ska inte låsas in.

LSU vilar på en stolt tradition av att ta strid mot förtryck och för alla människors lika och okränkbara värde. Barn och unga på flykt och i migrationsprocess har begränsat tillträde till sina rättigheter och hamnar ofta mellan system. De är särskilt skyddslösa och i de flesta fall saknar möjlighet att påverka sin egen livssituation. 

LSU vill att

• Barn och ungas mänskliga rättigheter ska respekteras och tillgodoses alltid och överallt.
• Sverige och stater i Europa ska skyndsamt undanröja hinder som undanhåller barn och unga från fullt tillträde till sina rättigheter.
• Sverige och andra europeiska länder ska genomföra reformer som möjliggör för människor att lagligen ta sig in i Sverige och Europa för att kräva sin rätt att söka asyl.
• Barns rätt att återförenas med sina familjer ska aldrig inskränkas.

Kontakt

Noura Berrouba

Ordförande LSU

noura.berrouba@lsu.se