1. Home
  2. Nyhet
  3. Utbildningsserien Vi Brinner hösten 2020

Stärk dina kunskaper om vad som bygger ett hållbart engagemang, för dig och för din organisation. Under hösten erbjuder vi 3 digitala utbildningar med olika teman öppna för alla. 

Utbildningarna är anpassade för att du ska kunna delta antingen vid ett enskilt tillfälle eller bygga på och fördjupa dina kunskaper inom flera områden. Varje träff baseras på kunskaper och metoder från boken Vi Brinner och LSU:s längre utbildningsprogram Hållbar organisering.  

Oavsett om du jobbar på nationell eller lokal nivå, är förtroendevald eller anställd – kom med och bli en del av rörelsen för ett mer hållbart engagemang i ungdomsrörelsen!  

Varje tillfälle har 15 platser för att det ska finnas möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. 

Tema: Hållbart engagemang – vad är det? 

Ger dig goda grunder att förstå vad som skapar negativ stress och vad som är viktigt att veta för att se problemen och bygga ett hållbart engagemang.

I workshopen pratar vi om varför det är viktigt att prata om Hållbart engagemang. Vi pratar om vad stress och återhämtning är och går igenom teorierna kring krav, kontroll, stöd och kasam. Vi använder oss av mentimeter och annotation för att skapa digital interaktion. 

Detta passet lämpar sig bäst att genomföras vid en dator med en smartphone i närheten. 

120 min. 

Tis 10 nov, kl. 09.00 – 11.00

Ons 25 nov, Kl. 13.00 – 15.00

Tema: Vems förväntningar lever du med?

Ett tillfälle att synliggöra vilka förväntningar som finns på dig och hur de skapas. Genom att se dem för vad det är blir de enklare att hantera.   

I workshop väljer du en specifik roll som du blir guidad att utforska dina förväntningar kring. Vi gör detta under 30 min i 6 steg. Innan workshopsdelen går vi igenom teorin Kasam och krav, kontroll och stöd för att sätta workshopen i ett sammanhang. Efter workshopen delar vi med oss utav våra reflektioner. Kanske det dök upp något nytt (det brukar det alltid göra). 

Detta passet lämpar sig bäst att genomföras vid en dator. Du behöver ett vitt blankt A4 papper och penna till passet. 

90 min. 

Tors 12 nov, kl. 13.00 – 14.30

Ons 2 dec, kl. 10.30 – 12.00

Tema: SUA – Systematiskt uppdragsmiljöarbete 

En introduktion till hur ni kan arbeta med förtroendevaldas uppdragsmiljö på samma systematiska vis som arbetsmiljöarbete bedrivs.

I denna workshop går vi igenom grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete och översätter begrepp/teorier till förtroendevaldas situation. Vi pratar om uppdragsmiljö istället för arbetsmiljö och går igenom olika nivåer av hur ett systematiskt uppdragsmiljöarbete kan se ut. I denna workshop använder vi oss av mentimeter och annotation för interaktion. Tillsammans utforskar vi hur vi systematiskt kan arbeta med uppdragsmiljö.  

Detta pass lämpar sig bäst att genomföras vid en dator för att kunna delta i verktyget annotation.

 90 min.

Tors 19 nov, kl. 09.00 – 10.30

Ons 9 dec, kl. 13.00 – 14.30

Anmälan

Varje tillfälle har 15 platser för att det ska finnas möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Kategorier

Arkiv

Ellinor Aaby Olsson

Utbildningsutvecklare, LSU