Alice Gimbro Frisk, 20 år från Göteborg, är utsedd av LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer för att föra ungas röst under klimattoppmötet. Varje år utser LSU unga representanter till FN-organ och möten med syfte att öka ungas möjligheter till påverkan och delaktighet på internationell nivå.

Alice har ett stort intresse för klimatfrågor och har varit aktivt engagerad för politisk påverkan under de senaste åren. Hon är väl etablerad i ungdomsrörelsen, bland annat genom Fältbiologerna där hon var vice ordförande i riksstyrelsen och inom Fridays for future.  

Alice främsta område inom klimat- och miljö är perspektivet om klimaträttvisa och hon hoppas på att kunna vara en röst för Sveriges unga som känner likadant: 

Jag brinner för klimaträttvisa och allas rätt till en trygg och hållbar framtiden. Jag vill vara en röst för alla svenska ungdomar som känner likadant, och som är livrädda för den framtid som väntar oss – en framtid som redan är här. 

Alice sökte uppdraget i hopp om att kunna lära känna unga från hela världen med olika perspektiv och att med hjälp av dem stärka rörelsen för klimaträttvisa: 

Jag söker även uppdraget för att jag vill möta och lära känna ungdomar från andra länder, dra lärdom av deras erfarenheter, skapa nya samarbeten och på så vis stärka rörelsen för klimaträttvisa genom att arbeta tillsammans. Genom mitt deltagande hoppas jag kunna vara med och påverka så att klimaträttvisa utgör en fundamental del av Sveriges positionering och ställningstagande framöver. 

Alice kommer tillsammans med seniora representanten Axel Eriksson representera LSU, och därmed den svenska ungdomsrörelsen med över en halv miljon medlemmars åsikter kring klimat och miljö. 

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer utser varje år unga till tre av FN:s toppmöten. Alice representerar därmed den svenska ungdomsrörelsen med över en halv miljon medlemmars åsikter och prioriteringar kring hållbar utveckling. LSU har utsett ungdomsrepresentanter till FN sedan 1998.

Kontakt: 

Alice Gimbro Frisk 
Mail: alice.gimbro@lsu.se 
Tfn: +46723090812