1. Home
  2. Nyhet
  3. Enkät: Ungdomsrörelsen mot segregation

Genom sina verksamheter där barn och ungdomar engageras och finner mening och gemenskap fyller ungdomsrörelsen en otroligt viktig funktion i att motverka segregation och socialt utanförskap.

LSU har därför påbörjat arbetet med att kartlägga och utreda ungdomsrörelsens arbete för att motverka och minska segregationen i landet.  Vi är intresserade av att veta mer om era verksamheter mot segregation. Därför önskar LSU att ni vill fylla i den länkade enkäten så att vi tillsammans kan ta reda på mer av vad som görs, vad som fungerar bra, och vad som behövs utvecklas.

Enkäten

Enkäten består av 30 frågor. De flesta är korta och innehåller delfrågor med svarsalternativ. Vi uppskattar att den tar cirka 20 minuter att genomföra. 

Tillgänglighet

Vi erbjuder också att göra undersökningen över telefon. Hör av dig till Hampus Nilsson så bokar vi in en telefontid. Se kontaktinformation nedan.

Sista svarsdag är 12 oktober.

Kategorier

Arkiv