Ungdomsrörelsen i Siffror 2021

Ungdomsrörelsen i Siffror 2021

Nu är vår årliga medlemsrapport Ungdomsrörelsen i siffror 2021 ute! Mycket av rapporten handlar förstås om hur pandemin och dess restriktioner påverkat ungdomsrörelsen. Tyvärr är det på många håll dyster läsning. 60 % av organisationerna rapporterar att de tappat...
Utrymme och deltagande för alla

Utrymme och deltagande för alla

Alla unga har rätt att uttrycka sin åsikt. Genom att fylla i den här enkäten lämnar du som ung dina förslag på hur politiker och politiska institutioner kan bli bättre på att utgå från ungas bästa! Denna enkät är en den av åttonde cykeln av EU:s ungdomsdialog och...