1. Home
  2. Nyhet
  3. Lotta Velin representerar sveriges unga i COP24

Lotta Velin, 22 år från Båstad har blivit vald som Sveriges ungdomsrepresentant till COP24 i Katowice, Polen. LSU utser unga representanter till FN organ och möten med syfte att öka ungas möjligheter till påverkan och delaktighet på internationell nivå.

Lotta kommer att representera den svenska ungdomsrörelsen under COP24 som äger rum den 3–14 december i Polen. 

– Unga har länge drivit klimatpolitiken framåt och det ska bli en ära att bidra till att göra allas röster hörda. I ungdomsrörelsen finns en otrolig kunskap och drivkraft som jag vill ta tillvara, säger Lotta.  

Utöver ungdomsperspektivet kan Lotta bidra med en vetenskaplig och hälsopolitisk förståelse för klimatfrågan. Hon studerar sitt fjärde år på läkarlinjen i Lund och sitter i styrelsen för LSU:s medlemsorganisation International Federation of Medical Students Association Sweden (IFMSA) där hon är ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa. 

– Klimatförändringar är vår tids största utmaning och för att tackla dem krävs ett helhetsperspektiv där vi beaktar internationell rättvisa och inte minst effekten på den globala hälsan. Att kämpa för klimatet för hälsans skull är något som jag tror de flesta kan brinna för, avslutar Lotta.  

Feben Hadgu

Projektledare, FN

Kategorier

Arkiv