1. Home
  2. Nyhet
  3. LSU får uppdraget att forma den framtida ungdomspolitiken

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är glada och stolta över att berätta att Regeringen gett oss i uppdrag att bidra till framtagandet av en ny ungdomspolitisk handlingsplan. Uppdraget är ett erkännande av barn- och ungdomsorganisationers viktiga roll i samhället samt och på regeringens vilja att inkludera ungdomsrörelsen i utformandet av den nya ungdomspolitiken. Uppdraget bekräftar även LSU:s och våra medlemsorganisationers expertis om det unga civilsamhällets förutsättningar och utmaningar. LSU:s oedförande, Rosaline Marbinah, säger såhär om uppdraget:

”Till den ungdomspolitiska skrivelsen kommer ungdomsrörelsen vara pennhållare och författa narrativet av hur våra levnadsvillkor och förutsättningar för demokratisk organisering kan förbättras. Ungdomspolitik är en sektorsövergripande politik som även bör omfatta EU:s ungdomsstrategi. Unga får genom det här uppdraget en reell möjlighet att påverka den framtida ungdomspolitiken. Vi har drivit på för det här en länge tid och är därför väldigt glada att regeringen gett oss det här uppdraget.”

LSU:s uppdrag blir att ta fram underlag till regeringen som ska innehålla en beskrivning av ungdomsorganisationers behov och utifrån dessa ge regeringen rekommendationer om hur Sveriges ungdomspolitik bör utformas. Arbetet kommer ske i nära samråd med våra medlemsorganisationer vars företrädare ute i landet har en direkt insyn i ungas behov och utmaningar. 

LSU:s uppdrag sträcker sig till december 2019. Fokus kommer läggas på konsultationer och fokusgrupper med medlemsorganisationer som följs av ett längre analytiskt arbete.

Kontakt:
rosaline.marbinah@lsu.se

076-710 44 49

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv