1. Home
  2. Nyhet
  3. Representera Sveriges unga i EU!

LSU söker två representanter att representera Sveriges unga i EU:s strukturerade dialog mellan unga och beslutsfattare. Den strukturerade dialogen, även kallas Röstresan, är en pågående process där unga har möjlighet att påverka EU-politik. Uppdraget löper mellan den 1 januari 2019 och den 30 juni 2020. Sista tid för ansökan är 21 oktober. Du som söker ska vara engagerad i en av LSU:s medlemsorganisationer och mellan 18 år och 25 år när uppdraget påbörjas.

Medlemsländerna i EU samarbetar inom det ungdomspolitiska området och sätter upp gemensamma mål. I november 2018 röstas en ny Europeisk ungdomsstrategi igenom som ska gälla under de kommande sju åren. Det är inom den som den framtida strukturerade dialogen tar sin utgångspunkt. LSU leder arbetet med den strukturerade dialogen och ingår i en arbetsgrupp tillsammans med representanter från utbildningsdepartementet, MUCF och SKL. Ungdomsrepresentanterna har ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag att i processen samla in ungas åsikter, framföra dem på olika europeiska konferenser, arbeta med genomförande och spridning av information kring ungdomspolitiken i Sverige. Vi söker dig med ett brinnande intresse för ungdomspolitiska frågor och som gärna vill arbeta med europeiskt samarbete.

Läs gärna mer om våra nuvarande EU-representanters arbete:

Ansökan

Ansökan gör du genom vår jobbsida som du når genom denna länk. 

Emelie Nilsson

Projektledare, Europa & EU

Kategorier

Arkiv