Delta i en workshop om hur vi tillsammans kan stärka ungas utrymme och deltagande i demokratiska processer, i Sverige och i EU. Workshopen leds av Sveriges ungdomsrepresentanter till EU, Hanna Waerland-Fager och Elsie Gisslegård och riktar sig till dig som är förtroendevald eller engagerad medlem inom det unga civilsamhället.

Under workshopen tar vi fram förslag och åtgärder för hur alla unga kan bli inkluderade i och få möjlighet att påverka beslutsprocessernas alla delar – från agendasättande till genomförande och utvärdering.

Resultatet från workshopsdiskussionen kommer lämnas över till EU-kommissionen och ungdomsministrarna i ministerrådet, däribland Sveriges ungdomsminister Amanda Lind.

Workshopen är en del av EU:s ungdomsdialog – Alltså den svenska delegationens arbete för formandet och implementeringen av EU:s ungdomspolitik.

Ämnen som kommer att diskuteras under workshopsträffarna:

  • Utmaningar och hinder för att unga ska kunna delta i beslutsprocesser i Sverige och på en EU-nivå.
  • Förslag på hur unga kan få tillgång till fysiska utrymmen i sitt lokalområde – autonoma, öppna, säkra och tillgängliga platser för ungdomsdeltagande.
  • Åtgärder för att öka ungdomsdeltagandet och jämlik representation i valprocesser, folkvalda organ och andra beslutsfattande instanser
  • Hur kommuner och regioner kan arbeta för att säkerställa lika tillgång till dagligt beslutsfattande för alla unga, oavsett bakgrund.
     

Låter det här intressant? Fyll i anmälningsformuläret nedan.
Efter anmälan kommer du att få en möteslänk till din angivna mejl.

Anmäl dig här!
Om du inte är engagerad i en organisation skriv en punkt eller nej


Vi har tyvärr inte kapacitet att bemöta alla behov, men vi undersöker alltid vilka möjligheter som finns. Anmäl gärna övriga behov senast en vecka innan träffen så att vi kan återkoppla till dig kring möjligheterna som finns vid detta tillfälle.
Jag godkänner att LSU sparar mina uppgifter under 2020.

Kategorier

Arkiv