Hur kan vi stärka ungas demokratiska deltagande i Sverige och EU?

 

Varmt välkommen till en interaktiv workshop- och nätverksträff om hur vi tillsammans kan stärka ungas utrymme och deltagare i demokratiska processer, både i Sverige och inom EU. Sveriges ungdomsrepresentanter till EU, Hanna Waerland-Fager och Elsie Gisslegård, bjuder in förtroendevalda och engagerade medlemmar inom det unga civilsamhället till två olika mötestillfällen för att tillsammans forma ungdomspolitiken inom EU.   

Under tre olika digitala träffar i mitten av oktober får du som deltagare möjlighet att medverka i en workshopsdiskussion om vilka åtgärder som krävs för att säkerställa ungas möjlighet att delta i demokratiska processer på en lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Den digitala träffen är också en nätverksmöjlighet där du som deltagare får samtala och skapa kontakt med andra unga engagerade som är aktiva inom någon av LSU:s medlemsorganisationer. Tillsammans kan vi från den svenska ungdomsrörelsen bidra med förslag och åtgärder för hur alla unga kan få tillgång till fysiska utrymmen för att delta samt får möjlighet att påverka beslutsprocesser på olika nivåer och inom alla delar av beslutsprocessen – från agendasättande till genomförande och utvärdering.  

Workshops- och nätverksträffarna är en del av den svenska delegationens arbete för det ungdomspolitiska arbetet inom EU, närmare bestämt EU:s ungdomsdialog. Resultatet från workshopsdiskussionerna kommer vara en viktig beståndsdel i det politiska arbetet inom ramen för EU:s ungdomsdialog, där de politiska rekommendationerna ska lämnas över till EU-kommissionen och EU:s ungdomsministrar i ministerrådet. Sveriges ungdomsrepresentanter till EU:s ungdomsdialog kommer därefter att driva påverkansarbete kring de förslag som tas upp både mot svenska beslutsfattare och myndigheter, samt mot beslutsfattare och myndighetsrepresentanter på en EU-nivå.  

 

Kort information om EU:s ungdomsdialog:  

EU:s ungdomsdialog, eller Röstresan genom EU, är ett dialogsforum för unga och beslutsfattare inom ramen för EU:s ungdomsstrategi, och som har till uppgift att implementera EU:s elva ungdomsmål. Dialogen följer en cykel på ett och ett halvt år och för varje period arbetar varje medlemsland med ett särskilt tema. Under denna period, den åttonde cykeln, har trio-ordförandeländerna Tyskland, Portugal och Slovenien, valt att fokusera på mål 9 – utrymme och deltagande för alla. LSU och Sveriges ungdomsrepresentanter kommer därför att arbeta med att ta fram konkreta åtgärder för att stärka ungas demokratiska deltagande och autonomi samt ta fram specifika utrymmen för unga i alla delar av samhället – på en lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Dessa rekommendationer kommer sedan att presenteras under tre olika EU-konferenser och sammanställas till EU-kommissionen samt till EU:s ungdomsministrar, däribland Amanda Lind, för beslut i slutet av 2021.   

 

Specifika ämnen som kommer att diskuteras under workshops- och nätverksträffarna är följande: 

  • Utmaningar och hinder som finns för att unga ska kunna delta meningsfullt i olika beslutsprocesser i Sverige och på en EU-nivå.   
  • Förslag eller förändringar hur unga kan ha tillgång till fysiska utrymmen i sitt lokalområde – autonoma, öppna, säkra och tillgängliga platser för ungdomsdeltagande.   
  • Åtgärder som behövs för att öka ungdomsdeltagandet och därmed jämlik representation i såväl valprocesser som i folkvalda organ eller andra beslutsfattande organ på alla nivåer i samhället.   
  • Hur kommuner och regioner i Sverige kan arbeta för att säkerställa lika tillgång till dagligt beslutsfattande för alla unga från olika bakgrunder.   

 

Om du är intresserad av att delta i en av LSU:s workshops- och nätverksträffar kan du anmäla dig till en av följande digitala träffar:   

Torsdagen den 15 oktober, kl. 17:00-18:30   

Söndagen den 18 oktober, kl. 15:00-16:30  

 

Anmäl dig till en av träffarna här nedan.
Efter anmälan kommer du att få en möteslänk till din angivna mejl.

 

Anmäl dig här!
Om du inte är engagerad i en organisation skriv en punkt eller nejVi har tyvärr inte kapacitet att bemöta alla behov, men vi undersöker alltid vilka möjligheter som finns. Anmäl gärna övriga behov senast en vecka innan träffen så att vi kan återkoppla till dig kring möjligheterna som finns vid detta tillfälle.
Jag godkänner att LSU sparar mina uppgifter under 2020.

Kategorier

Arkiv