1. Home
  2. Nyhet
  3. Vi sluter oss inåt – En kartläggning av hat och hot mot Sveriges ungdomsrörelse

Hat och hot mot det unga civilsamhället är mer utbrett än vi tidigare trott. Det tystar unga demokratibärare och utgör ett verkligt hot mot fri organisering. En ny rapport som LSU tagit fram visar att 46 procent av barn- och ungdomsorganisationer har utsatts för hat och hot.

Alla drabbas, från ordföranden och förtroendevalda till medlemmar och volontärer. Allt fler föreningar sluter sig inåt och tvingas bort från den offentliga debatten. Särskilt hårt drabbade är organisationer som företräder minoritetsgrupper och förtroendevalda som tillhör någon minoritet.

Läget är allvarligt och åtgärder krävs för att skydda barn och ungas rätt till organisering och för att trygga civilsamhällets bärande demokratiska roll som maktgranskare, påverkansaktör och idébärare.

Rapporten visar att hatet och hotet får direkta konsekvenser för barn- och ungdomsorganisationers möjligheter delta i offentliga sammanhang. 14 procent av organisationerna har avstått från planerad verksamhet – det handlar bland annat om inställd medverkan på Almedalsveckan och Bokmässan och om uteblivna debattinlägg och inlägg på sociala medier. Vissa organisationer rapporterar att de helt och hållet slutat med utåtriktad verksamhet. Samtidigt lägger allt fler organisationer allt större resurser på preventivt arbete – resurser som förstås egentligen borde läggas annat som nu måste prioriteras bort.

Tidigare studier har visat att det till största del är vuxna som hatar och hotar på nätet. LSU:s rapport bekräftar detta. Åldersmaktsordningen – alltså faktumet att unga strukturellt har mindre makt och resurser än vuxna – särskiljer vuxnas hat och hot mot barn- och ungdomsorganisationer eftersom det alltid slår nedåt.

Rapporten grundas på Sifo- och medlemsundersökningar där majoriteten av ungdomsrörelsen utgör underlag. Vidare har över 15 intervjuer gjorts med företrädare från olika delar av det unga civilsamhället.

Förutom statistik från enkätundersökningarna innehåller rapporten berättelser från ungdomsrörelsen – vad de utsätts för, hur de reagerar och hur de arbetar för att motverka de negativa konsekvenserna. Där finns också en överblick av lagstiftningen kring hat och hot, och korta tips och länkar för hur din organisation kan arbeta med frågan.

Emelie Nilsson

TF. Verksamhetsledare Politik och Påverkan, LSU

Kategorier

Arkiv