Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) grundades 1991 och har varit medlem i LSU. Efter en utdragen rättsprocess har organisationen nu avvecklats och LSU beklagar att en plattform som har varit viktigt för många unga muslimer försvinner. 

Behovet av organisering är fortfarande stort och vi hoppas att nytt engagemang ska fylla tomrummet. Det är av största vikt att unga muslimer har fortsatt möjlighet att organisera sig och att engagemang på religiös grund värnas. Det utmanas nu av krafter som vill begränsa ungdomsrörelsens och civilsamhällets demokratiska utrymme. LSU kommer alltid att arbeta för ett växande demokratiskt utrymme där alla barn och ungdomar har möjlighet till demokratisk organisering.

Rosaline Marbinah
Ordförande LSU

Rosaline Marbinah

Ordförande, LSU

Kategorier

Arkiv