Ungas framtid i EU

Ungas framtid i EU

NU LANSERAS RESULTATET AV 2017-2018 ÅRS RÖSTRESA! EU:s strukturerade dialog mellan unga och beslutsfattare genomförs för att unga ska komma till tals i frågor som rör dem. I Sverige går processen under namnet Röstresan. Under 18 månader har LSU:s ungdomsrepresentanter...
Avsiktsförklaring Agenda 2030

Avsiktsförklaring Agenda 2030

LSU har tillsammans med Forum och CONCORD Sverige tagit fram en avsiktsförklaring för Agenda 2030. Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för alla organisationers olika roll, uppdrag och verksamheter, tar vi organisationer i det svenska civilsamhället ett...
Mot COP24 och vidare…

Mot COP24 och vidare…

Nu är det tre år sedan Parisavtalet togs och ett år sedan president Donald Trump sagt att stormakten USA tänker drar sig ut ur det. Samtidigt börjar tiden rinna ut för oss att hinna med klimatomställningen. Snart är FNs klimattopmöte i Polen och ungdomsrörelsen...