Delta på Stockholm+50 Youth Assembly

Delta på Stockholm+50 Youth Assembly

Nu är det dags att registrera sig för att delta på för-eventet: “S+50 Youth Environment Assembly” som kommer att ske i anslutning till FN-mötet Stockholm+50. Detta är ett tillfälle för den globala ungdomsrörelsen att organisera sig inför mötet. Registrera dig och läs...