Var med och sprid info om EU-enkät

Var med och sprid info om EU-enkät

EU har lanserad en enkät som är en del av EU:s ungdomsdialog, vars syfte är att samla in ungas åsikter och att underlaget ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Hjälp oss sprida enkäten så att så många unga som möjligt får chans att svara och ge...
ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

ALLA UNGA SKA MED- AGENDA 2030

Delta i en workshop om hur vi tillsammans kan stärka ungas utrymme och deltagande i FN. Workshoppen leds av Daniel Samuelsson, representant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling och Yasmine Djelloul, representant till FN:s Generalförsamling. Under workshoppen...
Alice får fortsatt förtroende i Europarådet!

Alice får fortsatt förtroende i Europarådet!

Alice Bergholtz, 27 år bosatt i Stockholm, har valts att få representera Europas samlade ungdomsrörelse i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor under ytterligare en mandatperiod.  Europarådet har 47 medlemsstater och har sedan 1949 arbetat med demokrati och...