Referensgrupp för LSU:s stadgerevidering

Referensgrupp för LSU:s stadgerevidering

Detta är omgång två av referensgruppsmöten för LSU:s stadgerevidering. Frågorna som kommer hanteras rör dels LSU:s syfte, dels frågor om vilka som kan vara medlemmar i LSU. Resultatet kommer presenteras på styrelsens möte i juni. Vi kommer hålla tre träffar med lite...