1. Hem
  2. Nyhet
  3. Alice får fortsatt förtroende i Europarådet!

Alice Bergholtz, 27 år bosatt i Stockholm, har valts att få representera Europas samlade ungdomsrörelse i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor under ytterligare en mandatperiod. 

Europarådet har 47 medlemsstater och har sedan 1949 arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter. För att säkerställa ungas deltagande i beslutsfattande processer samverkar representanter från ungdomsorganisationer i Europa med medlemsstaternas regeringsrepresentanter. Kommittén för ungdomsfrågor tar tillsammans med medlemsstaterna fram policyförslag, rekommendationer och prioriteringar för Europarådets arbete. 

Alice har sitt nuvarande mandat sedan januari 2020 och får nu förlängt mandat fram till och med 2023. Hon har från start tagit en aktiv roll i kommitténs arbete och är även invald i kommitténs presidium med ansvar för ungas inflytande, digitaliseringsfrågor och civilsamhällets växande utrymme.  

Under sin kandidatur har Alice fokuserat på tre huvudområden som hon hoppas få utveckla: ungas deltagande i formella institutioner, digitalisering av demokratin och skydd för det unga civilsamhället. Kommande mandatperiod hoppas Alice få fortsätta bygga på det arbete som hon påbörjat:  
 

Jag vill fortsätta arbeta i Advisory Council för att fokusera på att skapa bättre förutsättningar för ungas organisering. För mig betyder det bland annat erkännande för ungas deltagandeformer i formella institutioner, och reellt skydd för det unga civilsamhället att verka och utvecklas fritt. 

Alice arbetar till vardags som chef för Parasport Sveriges projektutveckling och har en lång erfarenhet av ideell organisering, främst genom sitt engagemang i scoutrörelsen. Mellan 2016 – 2018 var hon även Sveriges ungas representant i EU:s strukturerade dialog.  
Kontakt

Alice Bergholtz

alice.bergholtz@lsu.se

Liknande nyheter