Ny kartläggning av hat och hot

Ny kartläggning av hat och hot

Regeringen har gett MUCF i uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av hat, hot och trakasserier mot civilsamhället. Syftet är att synliggöra utsattheten och ta fram statistik som underlag för eventuella framtida insatser. Kartläggningen är efterlängtad...
Raise your Voice for the SDGs

Raise your Voice for the SDGs

Between 6-15 July 2021, Sweden is expected to present its voluntary national reviews of work on Agenda 2030 (VNR) at the HLPF (High Level Meeting) for the second time. The HLPF is the UN’s annual follow-up meeting on Agenda 2030 and sustainable development goals...