Vårt remissvar till Jämlikhetskommissionen

Vårt remissvar till Jämlikhetskommissionen

LSU är glada över att se konkreta politiska förslag på hur Sverige kan öka jämlikheten, men är oroade över en avsaknad av barn och ungas perspektiv och att konkreta åtgärder för att stärka civilsamhällets arbete har uteblivit.  2018 tillsatte regeringen en kommitté...